Memoria de Actividades

Memoria de Actividades 2019
Nestas páxinas queremos dar a coñecer toda a nosa actividade durante o ano 2019, que puidemos sacar adiante grazas ao esforzo e empeño dos membros da directiva deste club.
E a colaboración de todos vós.
(Texto Completo).