Axudas Públicas

Concello de Cariño

Convocatoria: 2020 Axuda Asociacións – Solicitada dic 2020
Orzamento: 1.833,56€ Solicitado: 1.500,00€ Concedido: 1.500,00 €
Concesión definitiva: DECRETO-CONCESION-AXUDAS

Convocatoria: 2019 Axuda Asociacións – Solicitada 04/12/2019
Orzamento: 1.897,27€ Solicitado: 1500,00€ Concedido: 1.500,00 €
Concesión definitiva: DECRETO-CONCESION-AXUDAS

Convocatoria: 2018 Axuda Asociacións – Denegada
Orzamento: 1740,00€ Solicitado: 1392,00€

Deputación da Coruña

Convocatoria: (FO104/2021) Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2020
Orzamento: 18.793,00€ Solicitado: 15.034,40€ Concedido: 5.000,00 €
Concesión definitiva: Anuncio publicado no BOP do 31 de agosto de 2021.

Convocatoria: (FO104/2020) Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2020
Orzamento: 8.330,32€ Solicitado: 6.664,25€ Concedido: 3.385,13 €
Concesión definitiva: Anuncio publicado no BOP do 23/09/2020.

Convocatoria: (FO104/2019) Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2019
Obxecto: POSTA EN MARCHA DA ESCOLA DE VELA PERMANENTE PARA ESCOLARES
Orzamento: 5.184,91€ Solicitado: 4.147,93€ Concedido: 1.000,00€
Concesión definitiva: Anuncio publicado no BOP do 13/11/2019.

Xunta de Galicia

Convocatoria: PR949A / 2020 Subvención equipamentos deportivos
Orzamento: 6.721,25€ Solicitado: 5.377,00€ Concedido: 0,00€ (denegada por falta de crédito)

Convocatoria: PR949A / 2019 Subvención equipamentos deportivos
Orzamento: 7.499,65€ Solicitado: 5.967,72€ Concedido: 0,00€ (denegada por falta de crédito)