As Contas

As Contas 2019

Este Sabado, 7 de Decembro de 2019, a Xunta Direcitva presentou as 2018. Contas que sen dúbida, deron un gran impulso ao noso proxecto deportivo.
Votos a favor 11 en Contra 0.
Estas contas foron aprobadas pola Xunta directiva o 23/02/2019, e refrendadas pola Asamblea Xeral.

Acceso ao documento.

Axudas Públicas

Concello de Cariño
Convocatoria: 2019 Axuda Asociacións – Solicitada 04/12/2019
Orzamento: 1.897,27€ Solicitado: 1500,00€
Convocatoria: 2018 Axuda Asociacións – Denegada
Orzamento: 1740,00€ Solicitado: 1392,00€

Deputación da Coruña
Convocatoria: (FO104/2019) Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2019
Obxecto: POSTA EN MARCHA DA ESCOLA DE VELA PERMANENTE PARA ESCOLARES
Orzamento: 5.184,91€ Solicitado: 4.147,93€ Concedido: 1.000,00€
Concesión definitiva: Anuncio publicado no BOP do 13/11/2019.

Xunta de Galicia
Convocatoria: PR949A Subvención equipamentos deportivos
Orzamento: 7.499,65€ Solicitado: 5.967,72€ Concedido: 0,00€ (denegada por falta de crédito)