Estrutura Organizativa

Presidente

Santiago Pellit Ramil

Vicepresidenta

Vega Álvarez Tomé

Secretario

Eduardo Martínez Felgar

Tesoureiro

Cecilia Beceiro Novo

Vogais

Alberto Balado Ramonde
Álvaro Carrodeguas Mera
Breogán Casás Otero

Certificado Xunta