Estrutura Organizativa

Presidente

Santiago Pellit Ramil

Vicepresidenta

Vega Álvarez Tomé

Secretario

Eduardo Martínez Felgar

Tesoureiro

Breogán Casás Otero

Vogais

Alberto Balado Ramonde
Álvaro Carrodeguas Mera
Cecilia Beceiro Novo
Luis Miguel Alonso Rodríguez