Estrutura Organizativa

Presidente

Santiago Pellit Ramil

Vicepresidenta

Vega Álvarez Tomé

Secretario

Eduardo Martínez Felgar

Tesoureiro

Cecilia Beceiro Novo

Vogais

Alberto Balado Ramonde
Álvaro Carrodeguas Mera
Breogán Casás Otero
Rita Mª Armada Quiza

Certificado Xunta