Curso Vela +65

Obxectivos xerais
Con esta actividade preténdese que os nosos maiores aprendan a navegar a vela como ferramenta para desfrutar do medio acuático, fortalecer nos alumnos o traballo en equipo e desenvolver as capacidades nos alumnos para manexarse de xeito autónomo nun medio como o mar.

A quen se dirixe?
Persoas maiores de 65 anos ou xubilados.

Datas e horarios.
A actividade desenvolverase durante 3h á semana nas seguintes datas en grupos de 5 alumnos.

Marzo 2-3 9-10 16-17 23-24 30-31
Abril 6-7 13-14 20-21 27-28
Maio 4-5 11-12 18-19 25-26
Xunio 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30

As xornadas divídense de 11:00h a 14:00h en horario de mañá, e de 15:00h a 18:00h en horario de tarde.

Contenido formativo
Teórico

 1. Nomenclatura náutica Básica.
 2. Nós básicos.
 3. Introdución á navegación.
  • Rumbos
  • Viradas
  • Preferencias de paso

Práctica

 1. Arboradura da embarcación
 2. Seguridade
 3. Navegación
  1. Rumbos
  2. Viradas
  3. Preferencias de paso
 • Nivel de iniciación navegación en barco colectivo.
 • 2. Nivel de perfeccionamento en navegación en barco individual ou parellas.

Custo da actividade
O custo da actividade será de 15€ mes por alumno/a máis a licenza federativa que será aboada no mes de febreiro.
Sénior (>18 anos) – 55€

Tramitación licenza
A tramitación da licenza realizarase na primeira semana do mes anterior ó inicio da actividade.

Garantías de la Licencia Federativa
1. Morte 10.000 €
2. Invalidez permanente derivada de accidentes 20.000 €
3. Asistencia médico-cirúrxica ILIMITADA
4. Asistencia sanitaria no estranxeiro 6.000€
5. Traslado urxente ó hospital

*Tódolos cursos serán impartidos por monitores titulados e federados.