Curso Escolares 2023

Obxectivos xerais
Con esta actividade preténdese que os alumnos aprendan a navegar a vela e remo como ferramenta para desfrutar do medio acuático, fortalecer o traballo en equipo e desenvolver as capacidades do/a neno/a para manexarse de xeito autónomo nun medio como o mar.

A quen se dirixe?
Nenos/as con idades comprendidas entre os 7 e 17 anos e que saiban nadar. A través dos seus centros educativos ou ANPAS.

Datas e horarios 2022
A actividade desenvolverase durante 3h á semana nas seguintes datas:

Abril 2 9 16 23 30
Maio 7 14 21 28
Xuño 4 11 18 25
Xullo 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Setembro 3 10 17 24
Outubro 1 8 15 22 29

As xornadas será de 11:00h a 14:00h en horario de mañá.

Contido formativo
Teórico.

 1. Nomenclatura náutica básica.
 2. Nudos básicos.
 3. Introdución á navegación.
  • Rumbos
  • Viradas
  • Preferencias de paso
  • Introducción a Regata. (grupo 2º ano)
 4. Maniobras de atraque y varada. (grupo máis 2º ano)
 5. Maniobras de salida de rampa ou praia. (grupo máis 2º ano)

Práctica.

 1. Arboladura da embarcación
 2. Seguridade
 3. Navegación
  • Rumbos
  • Viradas
  • Preferencias de paso
  • Cómo tomar unha boia. (grupo 2º ano)
  • Campos de regata. (grupo 2º ano)

Niveis.

 • Nivel de iniciación navegación en barco colectivo.
 • Nivel de perfeccionamento en navegación en barco individual ou parellas. (grupo 2º ano)
 • Nivel equipo Regata (grupo 3º ano)
  • Navegación en barco individual ou parellas.
  • Reglamento de Regatas
  • Adestramento e Participación en Regatas.(horario de 16:00 a 19:00)

Custo da actividade
O custo da actividade será de 20€ mes por alumno/a máis a licenza federativa que será aboada no momento da inscripción.
* Socios de AMPAS – 15€
* Socios do Club – 15€

Licenza federativa de Escola – 16€

Tramitación licenza
A tramitación da licenza realizarase unha vez ingresado o importe da mesma.

Garantías da Licenza Federativa
1. Morte 10.000 €
2. Invalidez permanente derivada de accidentes 20.000 €
3. Asistencia médico-cirúrxica ILIMITADA
4. Asistencia sanitaria no estranxeiro 6.000€
5. Traslado urxente ó hospital.

*Tódolos cursos serán impartidos por monitores titulados e federados.

Apuntante xa!!

Esta actividade está subencionada pola Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e o Concello de Cariño.

Deputación Da Coruña

Xunta de Galicia