Curso Escolares

Obxectivos xerais
Con esta actividade preténdese que os alumnos aprendan a navegar a vela como ferramenta para desfrutar do medio acuático, fortalecer o traballo en equipo e desenvolver as capacidades do/a neno/a para manexarse de xeito autónomo nun medio como o mar.

A quen se dirixe?
Nenos/as con idades comprendidas entre os 7 e 17 anos e que saiban nadar. A través dos seus centros educativos ou ANPAS.

Datas e horarios
A actividade desenvolverase durante 3h á semana nas seguintes datas en grupos de 10 ou 15 alumnos:

Marzo 9-10 16-17 23-24 30-31
Abril 6-7 13-14 20-21 27-28
Maio 4-5 11-12 18-19 25-26
Xuño 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
Setembro 31-1 7-8 14-15 21-22 28-29
Outubro 5-6 12-13 19-20 26-27

As xornadas divídense de 11:00h a 14:00h en horario de mañá, e de 15:00h a 18:00h en horario de tarde.

Contido formativo
Teórico.

  1. Nomenclatura náutica básica.
  2. Nudos básicos.
  3. Introdución á navegación.
    • Rumbos
    • Viradas
    • Preferencias de paso

Práctica.

  1. Arboradura da embarcación
  2. Seguridade
  3. Navegación
    • Rumbos
    • Viradas
    • Preferencias de paso
  • Nivel de iniciación navegación en barco colectivo.
  • Nivel de perfeccionamento en navegación en barco individual ou parellas.

Custo da actividade
O custo da actividade será de 15€ mes por alumno/a máis a licenza federativa que será aboada anualmente no mes de febreiro.

Licenza federativa de Escola – 16€

Tramitación licenza
A tramitación da licenza realizarase na primeira semana do mes de febreiro a través do Club.

Garantías da Licenza Federativa
1. Morte 10.000 €
2. Invalidez permanente derivada de accidentes 20.000 €
3. Asistencia médico-cirúrxica ILIMITADA
4. Asistencia sanitaria no estranxeiro 6.000€
5. Traslado urxente ó hospital.

*Tódolos cursos serán impartidos por monitores titulados e federados.