Curso Escolares

Obxectivos xerais
Con esta actividade preténdese que os alumnos aprendan a navegar a vela como ferramenta para desfrutar do medio acuático, fortalecer o traballo en equipo e desenvolver as capacidades do/a neno/a para manexarse de xeito autónomo nun medio como o mar.

A quen se dirixe?
Nenos/as con idades comprendidas entre os 7 e 17 anos e que saiban nadar. A través dos seus centros educativos ou ANPAS.

Datas e horarios
A actividade desenvolverase durante 3h á semana nas seguintes datas en grupos de 10 ou 15 alumnos:

Marzo 10 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 26
Xuño 2 9 16 23 30
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27

As xornadas divídense de 11:00h a 14:00h en horario de mañá, e de 15:00h a 18:00h en horario de tarde.

Contido formativo
Teórico.

 1. Nomenclatura náutica básica.
 2. Nudos básicos.
 3. Introdución á navegación.
  • Rumbos
  • Viradas
  • Preferencias de paso

Práctica.

 1. Arboradura da embarcación
 2. Seguridade
 3. Navegación
  • Rumbos
  • Viradas
  • Preferencias de paso
 • Nivel de iniciación navegación en barco colectivo.
 • Nivel de perfeccionamento en navegación en barco individual ou parellas.

Custo da actividade
O custo da actividade será de 15€ mes por alumno/a máis a licenza federativa que será aboada anualmente no mes de febreiro.

Licenza federativa de Escola – 16€

Tramitación licenza
A tramitación da licenza realizarase na primeira semana do mes de febreiro a través do Club.

Garantías da Licenza Federativa
1. Morte 10.000 €
2. Invalidez permanente derivada de accidentes 20.000 €
3. Asistencia médico-cirúrxica ILIMITADA
4. Asistencia sanitaria no estranxeiro 6.000€
5. Traslado urxente ó hospital.

*Tódolos cursos serán impartidos por monitores titulados e federados.

Esta actividade está subencionada pola Deputación da Coruña.

Deputación Da Coruña